Se va modifica procedura de audiere a minorilor

Se va modifica procedura de audiere a minorilor

Preşedintele ţării a promulgat, vineri, o lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală ce reglementează cadrul de audiere a copilului, persoană vătămată sau martor, fără a se aduce vreo atingere integrităţii psiho-emoţionale a acestuia şi pentru a evita o posibilă traumatizare.

Potrivit actului normativ, audierea persoanei vătămate în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare, precum şi în prezenţa unui psiholog, stabilit de organul judiciar. Psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.

Dacă persoanele nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, precum şi în prezenţa unui psiholog, stabiliţi de organul judiciar.

În cazul în care audierea persoanei vătămate minor vizează activitatea instituţiei căreia îi este încredinţat spre creştere şi educare, se înlocuieşte reprezentantul acestei instituţii cu reprezentantul autorităţii tutelare sau cu o rudă cu capacitate deplină de exerciţiu, precum şi cu un psiholog, stabiliţi de organul judiciar. Psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toata durata procedurilor judiciare.

Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul în care minorul în vârstă de până la 14 ani este audiat în calitate de martor. 

Leave a Reply